CTY TNHH NHẬT QUANG

Giới thiệu

Công ty TNHH Nhật Quang

Tháng Chín 9, 2016 11:25 chiều

* Từ năm 2007 đến 2009 Nhật Quang là Nhà Phân Phối Chiến Lược của ExxonMobil Việt Nam * Từ ngày 1/12/2009 Công  ty TNHH Nhật Quang vinh dự là Nhà Phân Phối Ủy Quyền Duy Nhất của Công Ty TNHH Total Việt Nam tại thị trường các tỉnh và khu vực: Gia Lai, Kon […]

Chi tiết