CTY TNHH NHẬT QUANG

Công ty TNHH Nhật Quang

* Từ năm 2007 đến 2009 Nhật Quang là Nhà Phân Phối Chiến Lược của ExxonMobil Việt Nam

* Từ ngày 1/12/2009 Công  ty TNHH Nhật Quang vinh dự là Nhà Phân Phối Ủy Quyền Duy Nhất của Công Ty TNHH Total Việt Nam tại thị trường các tỉnh và khu vực: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận.

* Tầm nhìn của Nhật Quang là trở thành Nhà Phân Phối dầu nhờn lớn nhất và chuyên nghiệp nhất trong khu vực.

* Sứ mệnh của Nhật Quang  là mang đến các sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo cho khách hàng.

Chuyên mục: Giới thiệu