CTY TNHH NHẬT QUANG

Giới thiệu

Công ty TNHH Nhật Quang

* Từ năm 2007 đến 2009 Nhật Quang là Nhà Phân Phối Chiến Lược của ExxonMobil Việt Nam

* Từ ngày 1/12/2009 Công  ty TNHH Nhật Quang vinh dự là Nhà Phân Phối Ủy Quyền Duy Nhất của Công Ty TNHH Total Việt Nam tại thị trường các tỉnh và khu vực: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận.

* Tầm nhìn của Nhật Quang là trở thành Nhà Phân Phối dầu nhờn lớn nhất và chuyên nghiệp nhất trong khu vực.

* Sứ mệnh của Nhật Quang  là mang đến các sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo cho khách hàng.

Our Company was set up in 2004

Since 2007 to 2009 Nhật Quang is Distributors of ExxonMobil Viet Nam

Since December, 1st 2009 Nhật Quang Company Ltd is Distributors of Total Company Ltd in Gia Lai, Kon Tum, Dak Lak, Dak Nong, Khanh Hoa, Lam Dong, Binh Thuan, Ninh Thuan

* Vision Of Nhật Quang Becoming the largest lubricant distributor and most professional in the region

* Nhật Quang‘s mission is to bring products and excellent service to customers


_mg_3871