CTY TNHH NHẬT QUANG

Hội nghị Khách Hàng MCO tại Đắk Nông – Tháng 4/2018

Hội nghị Khách hàng MCO tại Đắk Lắk vào ngày 16/04/2018, được tổ chức tại Logde Resort Đắk Nông với hơn 100 khách hàng tham dự.

Chuyên mục: Tin tức