CTY TNHH NHẬT QUANG

Lốp không săm DRC 120

Thích hợp cho các dòng xe EXCEL,MAJESTYCYGNUS.

Thông tin sản phẩmApplications

Sử dụng thích hợp cho các dòng xe EXCEL,MAJESTYCYGNUS.

Quy cách 110/80-12 ; 120/70-12

120x

 

Thông số kỹ thuật

120-s

Mời xem thêmRelated Products

Vỏ xe Cheng Shin C6015

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C6232

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C901

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C265

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C6105

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C6011

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C188

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C128

Liên hệContact