CTY TNHH NHẬT QUANG

Lốp không săm DRC 121

Thích hợp với dòng xe  Air Blade

Thông tin sản phẩm

221-air blade

Thông số kỹ thuật

221-spec

Tag: .