CTY TNHH NHẬT QUANG

Lốp không săm DRC 347

Thích hợp cho dòng xe JUPITER, SIRIUS, VIVA, WAVE

Thông tin sản phẩmApplications

 

Hoa lốp sử dụng thích hợp cho dòng xe JUPITER, SIRIUS, VIVA, WAVE, Quy cách 80/90-17.

347-2

Thông số kỹ thuật

TCKT_new91

Mời xem thêmRelated Products

Vỏ xe Cheng Shin C922

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C6010

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C6000

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C858

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C666

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C907

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C231

Liên hệContact

Vỏ xe Cheng Shin C6015

Liên hệContact