CTY TNHH NHẬT QUANG

Training phần mềm quản lý bán hàng cho nhân viên

Nhật Quang tổ chức buổi training về phần mềm quản lý bán hàng cho nhân viên tất cả các tỉnh trong khu vực phụ trách.

Mỗi nhân viên bán hàng sẽ sử dụng sim điện thoại với đuôi số tương ứng với mã biển số xe của mỗi tỉnh, sử dụng đồng bộ một loại tab để thuận tiện làm việc.

Chuyên mục: Tin tức