CÔNG TY TNHH MTV NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV

Đối tác chiến lược

Từ năm 2010 đến nay CTY TNHH NHẬT QUANG được vinh dự trở thành đối tác chiến lược và cung cấp các dịch vụ cho CT TNHH MTV NHÔM LÂM ĐỒNG – TKV.