DẦU NHỚT TOTAL CÔNG NGHIỆP

Dòng sản phẩm dầu mỡ ngành công nghiệp, dầu truyền nhiệt. dầu tuần hoàn, dầu thủy lực,dầu khí nén, dầu gia công kim loại, mỡ…

Tên sản phẩm Bao bì Phân loại Thông số kỹ thuật
LUNARIA K 46 200L TOT KR 20L, 200L Premium VNEN
Dầu mỡ cho ngành công nghiệp thực phẩm
NEVASTANE EP 220/320/460 20L Competitive VNEN
Dầu tuần hoàn
CIRKAN C 32/46/68/150 208L Competitive VNEN
Dầu đường trượt
DROSERA MS 2/5/10/32/68/220 200L, 208L Premium VNEN
Dầu Turbine
PRESLIA 32/46/68/100 208L TOT VN 208L Premium VNEN
Dầu truyền nhiệt
SERIOLA 1510 208L/BULK 208L Premium VNEN
ALTIS SH 2               18K    TOT C Flagship VNEN
ALTIS EM 2 18K TOT C Premium VNEN
Dầu/mỡ cho bánh răng hở
COPAL OGL 2 18K TOT C Premium VNEN
COPAL OGL 0 180K TOT C Premium VNEN
GEARFLUID 550 180KG TLG C Premium  
Dầu thủy lực
ACANTIS HM 68 208L Premium VNEN
AZOLLA ZS 32/46/68 18L, 208L Premium VNEN
AZOLLA ZS 100 208L TOT VN Premium VNEN
AZOLLA AF 32/46/68 208L Premium VNEN
EQUIVIS ZS 15/32/46/68/100 208L Premium VNEN
Dầu máy nén khí
DACNIS 100/150 208L TOT SG 18L, 208L Premium VNEN
DACNIS VS 32/46/68 18L, 208L Premium VNEN
DACNIS SH 32/46/68 20L,208L Flagship VNEN
Dầu bôi trơn xích
CORTIS XHT 245 20L, 205L Flagship VNEN
CORTIS MS 100/150/220/320 208L Premium  
Dầu bánh răng
CARTER EP 68/100/150/220/320/680 208L Premium VNEN
CARTER XEP 150/220/320/460 208L Premium VNEN
CARTER SY 220/320/460/680 20L, 208L Flagship VNEN
CARTER SG 1000/150 20L, 208L Flagship VNEN
CARTER SH 150/220/320/460/680/1000 20L, 208L Flagship VNEN
CARTER SG 220/460/680 20L Flagship VNEN
Dầu gia công kim loại
LACTUCA LT 2 AP 208L TOT VN Competitive VNEN
Dầu xúc rửa
PROCESS OIL P 150/200 208L Competitive VNEN
Dầu biến thế
ISOVOTINE P2  208L TOT TH Premium  
Mỡ
MULTIS COMPLEX EP 2 15KG, 18KG, 180KG Premium VNEN
MULTIS COMPLEX EP 3 18KG, 180KG Premium VNEN
MULTIS COMPLEX HV 2 18KG, 180KG Competitive VNEN
MULTIS COMPLEX SHD 100 17KG, 18KG Flagship VNEN
MULTIS COMPLEX SHD 220 17KG, 18KG Flagship VNEN
MULTIS COMPLEX SHD 460 17KG, 18KG Flagship VNEN
MULTIS EP 0 18KG, 180KG Competitive VNEN
MULTIS EP 1 18KG, 180KG Competitive VNEN
MULTIS EP 2 18KG, 180KG Competitive VNEN
MULTIS EP 3 18KG, 180KG Competitive VNEN
MULTIS MS 2 18KG, 180KG Competitive VNEN
CERAN HV 18K TOT C 18KG, 180KG Premium VNEN
CERAN MS 18K TOT C Premium VNEN
CERAN AD PLUS 18KG, 180KG Premium VNEN
MULTIS COMPLEX HV 2 15KG, 18KG, 180KG Premium VNEN
LICA 2 15KG, 18KG Premium VNEN
LICA 3 15KG, 18KG Premium VNEN