DẦU NHỚT TOTAL CÔNG NGHIỆP

Dòng sản phẩm dầu mỡ ngành công nghiệp, dầu truyền nhiệt. dầu tuần hoàn, dầu thủy lực,dầu khí nén, dầu gia công kim loại, mỡ…

Tên sản phẩm Bao bì Phân loại
LUNARIA K 46 200L TOT KR 20L, 200L Premium
Dầu mỡ cho ngành công nghiệp thực phẩm
NEVASTANE EP 220/320/460 20L Competitive
Dầu tuần hoàn
CIRKAN C 32/46/68/150 208L Competitive
Dầu đường trượt
DROSERA MS 2/5/10/32/68/220 200L, 208L Premium
Dầu Turbine
PRESLIA 32/46/68/100 208L TOT VN 208L Premium
Dầu truyền nhiệt
SERIOLA 1510 208L/BULK 208L Premium
ALTIS SH 2               18K    TOT C Flagship
ALTIS EM 2 18K TOT C Premium
Dầu/mỡ cho bánh răng hở
COPAL OGL 2 18K TOT C Premium
COPAL OGL 0 180K TOT C Premium
GEARFLUID 550 180KG TLG C Premium
Dầu thủy lực
ACANTIS HM 68 208L Premium
AZOLLA ZS 32/46/68 18L, 208L Premium
AZOLLA ZS 100 208L TOT VN Premium
AZOLLA AF 32/46/68 208L Premium
EQUIVIS ZS 15/32/46/68/100 208L Premium
Dầu máy nén khí
DACNIS 100/150 208L TOT SG 18L, 208L Premium
DACNIS VS 32/46/68 18L, 208L Premium
DACNIS SH 32/46/68 20L,208L Flagship
Dầu bôi trơn xích
CORTIS XHT 245 20L, 205L Flagship
CORTIS MS 100/150/220/320 208L Premium
Dầu bánh răng
CARTER EP 68/100/150/220/320/680 208L Premium
CARTER XEP 150/220/320/460 208L Premium
CARTER SY 220/320/460/680 20L, 208L Flagship
CARTER SG 1000/150 20L, 208L Flagship
CARTER SH 150/220/320/460/680/1000 20L, 208L Flagship
CARTER SG 220/460/680 20L Flagship
Dầu gia công kim loại
LACTUCA LT 2 AP 208L TOT VN Competitive
Dầu xúc rửa
PROCESS OIL P 150/200 208L Competitive
Dầu biến thế
ISOVOTINE P2  208L TOT TH Premium
Mỡ
MULTIS COMPLEX EP 2 15KG, 18KG, 180KG Premium
MULTIS COMPLEX EP 3 18KG, 180KG Premium
MULTIS COMPLEX HV 2 18KG, 180KG Competitive
MULTIS COMPLEX SHD 100/220/460 17KG, 18KG Flagship
MULTIS EP 0 18KG, 180KG Competitive
MULTIS EP 1 18KG, 180KG Competitive
MULTIS EP 2 18KG, 180KG Competitive
MULTIS EP 3 18KG, 180KG Competitive
MULTIS MS 2 18KG, 180KG Competitive
CERAN HV 18K TOT C 18KG, 180KG Premium
CERAN MS 18K TOT C Premium
CERAN AD PLUS 18KG, 180KG Premium
MULTIS COMPLEX HV 2 15KG, 18KG, 180KG Premium
LICA 2/3 15KG, 18KG Premium