DẦU NHỚT TOTAL HI-PERF

Dòng sản phẩm dầu nhớt Total Rubia dành cho Động Cơ Diesel

SẢN PHẨM BÌNH 5 LÍT

TOTAL RUBIA TIR 7400

 • Dầu nhớt gốc khoáng cao cấp
 • 15W-40
 • CI-4 / SL – ACEA: E7
 • Dung tích: 5L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL FLEET HD 500 (TIR 6400)

 • Dầu nhớt gốc khoáng cao cấp
 • 15W-40
 • CH-4 / SJ
 • Dung tích: 5L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL FLEET HD 300 (RUBIA XT)

 • Dầu nhớt gốc khoáng cao cấp
 • 20W-50
 • CH-4 / SJ
 • Dung tích: 5L

Thông số kỹ thuật VN  EN

SẢN PHẨM XÔ 18 LÍT

TOTAL RUBIA TIR 7400

 • Dầu nhớt gốc khoáng cao cấp
 • 15W-40
 • CI-4 / SL – ACEA: E7
 • Dung tích: 18L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL FLEET HD 500 (TIR 6400)

 • Dầu nhớt gốc khoáng cao cấp
 • 15W-40
 • CH-4 / SJ
 • Dung tích: 18L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL FLEET HD 300 (RUBIA XT)

 • Dầu nhớt gốc khoáng cao cấp
 • 20W-50
 • CH-4 / SJ
 • Dung tích: 18L

Thông số kỹ thuật VN  EN

CÁC DÒNG SẢN PHẨM PHỤ TRỢ

DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

TOTAL
FLUIDMACTIC DII

 • Dầu nhớt gốc khoáng
 • Dung tích: 1L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL
FLUIDMACTIC DIII

 • Dầu nhớt gốc khoáng
 • Dung tích: 1L

Thông số kỹ thuật VN  EN

DẦU HỘP SỐ SÀN

TOTAL TRANSTEC 5 (80W-90)

 • SEA 80W-90 , API GL-5
 • Dung tích: 4L | 18L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL TRANSTEC 5 (85W-140)

 • SEA 85W-140, API GL-5
 • Dung tích: 4L | 18L

Thông số kỹ thuật VN  EN

DẦU PHANH (THẮNG)

TOTAL HBF 4

 • Dầu nhớt tổng hợp cao cấp
 • SEA J1704
 • FMVSS 116 DOT 4
 • ISO 4925 CLASS 4
 • Dung tích: 0.5L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL HBF 3

 • Dầu nhớt tổng hợp cao cấp
 • SEA J1704
 • FMVSS 116 DOT 4
 • ISO 4925 CLASS 4
 • Dung tích: 0.5L

Thông số kỹ thuật VN  EN

NƯỚC LÀM MÁT HƯU CƠ

COOLELF AUTO SUPRA

 • AFNOR NFR 15-601
 • ASTM D3306 / ASTM D4656
 • ASTM D4985/ BS 6580
 • Dung tích: 4L | 5L
 • Chu kỳ thay: 5 năm

Thông số kỹ thuật VN  EN

TURBOCOOL READY MIX

 • AFNOR NFR 15-601
 • ASTM D3306
 • ASTM D4985
 • Chu kỳ thay: 2 năm

Thông số kỹ thuật VN  EN