DẦU NHỚT TOTAL HI-PERF

Dòng sản phẩm dầu nhớt Total Hi-Perf mới dành cho xe máy tay ga và xe số

DÀNH CHO XE GA

TOTAL HI-PERF 700 SCOOTER

 • Dầu gốc: Bán tổng hợp
 • SAE 10W-40
 • API: SN JASO: MB
 • Dung tích: 0.8L | 1L
 • Chu kỳ thay nhớt: 2.000km*
Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL HI-PERF 500 SCOOTER

 • Dầu gốc: Khoáng cao cấp
 • SAE 10W-30
 • API: SN JASO: MB
 • Dung tích: 0.8L l 1L
 • Chu kỳ thay nhớt: 1.200km*

Thông số kỹ thuật VN  EN

DẦU TRUYỀN ĐỘNG CUỐI (85W-140 )

 • NHỚT LẮP CHO XE TAY GA
 • SAE 85W-140
 • API: GL5
 • Dung tích: 0.12L

Thông số kỹ thuật VN  EN

DẦU TRUYỀN ĐỘNG CUỐI (80W-90 )

 • NHỚT LẮP CHO XE TAY GA
 • SAE 80W-90
 • API: GL5
 • Dung tích: 0.12L

Thông số kỹ thuật VN  EN

DÀNH CHO XE SỐ

HI-PERF 4T 900

 • Dầu gốc: Tổng hợp toàn phần
 • SAE 10W-40 | 10W-50
  API: SN JASO: MA2
 • Dung tích: 1L
 • Chu kỳ thay nhớt: 5.000km*

Thông số kỹ thuật

(10W-40) VN  EN

(10W-50) VN  EN

HI-PERF 4T 700

 • Dầu gốc: Bán tổng hợp
  SAE 10W-40
 • API: SN JASO: MA2
 • Dung tích: 0.8L | 1L
 • Chu kỳ thay nhớt: 2.000km*

Thông số kỹ thuật VN  EN

HI-PERF 4T 500

 • Dầu gốc: Khoáng
 • SAE 20W-50
 • API: SN JASO: MA
 • Dung tích: 0.8L | 1L
 • Chu kỳ thay nhớt: 1.000km*

Thông số kỹ thuật VN  EN

HI-PERF 4T 300

 • Dầu gốc: Khoáng
 • SAE 20W-50
 • API: SN JASO: MA
 • Dung tích: 0.8L | 1L
 • Chu kỳ thay nhớt: 1.000km*

Thông số kỹ thuật VN  EN

HI-PERF 4T 900

 • Dầu gốc: Tổng hợp toàn phần
 • SAE 10W-40 | 10W-50
  API: SN JASO: MA2
 • Dung tích: 1L
 • Chu kỳ thay nhớt: 5.000km*

Thông số kỹ thuật VN  EN

HI-PERF 4T 700

 • Dầu gốc: Bán tổng hợp
  SAE 10W-40
 • API: SN JASO: MA2
 • Dung tích: 0.8L | 1L
 • Chu kỳ thay nhớt: 2.000km*

Thông số kỹ thuật VN  EN

HI-PERF 4T 500

 • Dầu gốc: Khoáng
 • SAE 20W-50
 • API: SN JASO: MA
 • Dung tích: 0.8L | 1L
 • Chu kỳ thay nhớt: 1.000km*

Thông số kỹ thuật VN  EN

HI-PERF 4T 300

 • Dầu gốc: Khoáng
 • SAE 20W-50
 • API: SN JASO: MA
 • Dung tích: 0.8L | 1L
 • Chu kỳ thay nhớt: 1.000km*

Thông số kỹ thuật VN  EN