DẦU NHỚT TOTAL QUARTZ

Dòng sản phẩm dầu nhớt Total Quartz dành cho Động Cơ

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY

 • Dầu tổng hợp cao cấp
 • 0W-40
 • API SN/CF | ACEA A3/B4
 • DUNG TÍCH: 4L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL QUARTZ 7000 (10W-40)

 • Dầu gốc công nghệ tổng hợp
 • 10W-40
 • API SN/CF
 • Dung tích: 4L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL QUARTZ 7000 (5W-30)

 • Dầu gốc công nghệ tổng hợp
 • 5W-30
 • API SN/CF
 • Dung tích: 4L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL QUARTZ D.7000

 • Dầu gốc công nghệ tổng hợp
 • DIESEL CI-4 | 10W-30 |API SN/CF
 • API SN/CF
 • Dung tích: 4L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL QUARTZ 5000 (10W-40)

 • Dầu bán tổng hợp cao cấp
 • 10W-40
 • API SN/CF
 • Dung tích: 4L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL QUARTZ 5000 (20W-50)

 • Dầu bán tổng hợp cao cấp
 • 20W-50
 • API SN/CF
 • Dung tích: 4L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL QUARTZ 4000

 • Dầu bán tổng hợp cao cấp
 • 5W-40
 • API SN/CF
 • Dung tích: 4L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL QUARTZ 3000

 • Dầu bán tổng hợp cao cấp
 • 20W-50
 • API SJ/CF
 • Dung tích: 4L

Thông số kỹ thuật VN  EN

CÁC DÒNG SẢN PHẨM PHỤ TRỢ

DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

TOTAL
FLUIDMACTIC DII

 • Dầu nhớt gốc khoáng
 • Dung tích: 1L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL
FLUIDMACTIC DIII

 • Dầu nhớt gốc khoáng
 • Dung tích: 1L

Thông số kỹ thuật VN  EN

DẦU HỘP SỐ SÀN

TOTAL TRANSTEC 5 (80W-90)

 • SEA 80W-90 , API GL-5
 • Dung tích: 4L | 18L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL TRANSTEC 5 (85W-140)

 • SEA 85W-140, API GL-5
 • Dung tích: 4L | 18L

Thông số kỹ thuật VN  EN

DẦU PHANH (THẮNG)

TOTAL HBF 4

 • Dầu nhớt tổng hợp cao cấp
 • SEA J1704
 • FMVSS 116 DOT 4
 • ISO 4925 CLASS 4
 • Dung tích: 0.5L

Thông số kỹ thuật VN  EN

TOTAL HBF 3

 • Dầu nhớt tổng hợp cao cấp
 • SEA J1704
 • FMVSS 116 DOT 4
 • ISO 4925 CLASS 4
 • Dung tích: 0.5L

Thông số kỹ thuật VN  EN

NƯỚC LÀM MÁT HƯU CƠ

COOLELF AUTO SUPRA

 • AFNOR NFR 15-601
 • ASTM D3306 / ASTM D4656
 • ASTM D4985/ BS 6580
 • Dung tích: 4L | 5L
 • Chu kỳ thay: 5 năm

Thông số kỹ thuật VN  EN

TURBOCOOL READY MIX

 • AFNOR NFR 15-601
 • ASTM D3306
 • ASTM D4985
 • Chu kỳ thay: 2 năm

Thông số kỹ thuật VN  EN