SĂM LỐP DRC

Các sản phẩm săm lốp dành cho các dòng xe Honda Lead, Honda Air Blade 125, Future 125, Suzuki Viva..

Loại Ghi chú
Lốp 2.25-17 Lốp trước xe Honda, Wave
Lốp 2.50-17 Lốp sau xe Honda, Wave
Lốp 2.50-17/8pr Lốp sau xe Honda tải nặng
Lốp 2.50-17/345 Xe chạy đường đồi núi, đất bùn
Lốp 2.50-17/339 Xe chạy đường đồi núi, đất bùn
Lốp 2.75-17/339 Xe chạy đường đồi núi, đất bùn
Lốp 2.75-17 Lốp sau xe Future, Viva
Lốp 2.75-17 345 Xe chạy đường đồi núi, đất bùn
Lốp 3.00-17 Lốp sau xe Win
Lốp 2.50-18/311 Lốp trước xe Win
Lốp 70/90-17/340/342 Lốp trước xe Jupiter, WRS, Fneo
Lốp 80/90-17/340/342 Lốp sau xe Jupiter,Future neo,WRS

Hình ảnh mã Gai

Loại Ghi chú
Săm 225/250-17 bao màu ( 70/90-17)
Săm 275-17 ( 80/90-17)

Hình ảnh mã Gai

Thông tin về

DRC

Công ty CP Cap Su Đà Nẵng Tiền thân là nhà máy đắp vỏ xe của quân đội Mỹ , trải qua hành trình xây dựng và Phát triển hơn 40 năm, đến nay, Công ty CP Cao Su Đà Nẵng là thương hiệu lốp xe nội địa được biết đến nhiều nhất tại thị trường Việt Nam với đầy đủ dãy sản phẩm đáp ứng nhu cầu của tất cả các dòng xe