CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆTĐIỆN PHẢ LẠI (PHA LAI THERMAL POWER JSC)

Đối tác chiến lược